The every day things from Thalamus' life.

Thalamus' Blog

25 February, 2007

Ordered a used Canon 350D – now I can’t wait to get started shooting.

Filed under: Private_en — Thalamus @ 15:24

Whoa. Thursday I finally decided the waiting time was over. I crawled the internet for a used Canon 350D cameras and I was fortunate enough to find a guy selling such. Now, I’m counting the hours, waiting and waiting. Constantly checking the new for any changes to the shipment. Don’t you hate buying some new hardware and you’ll have to wait for it to arrive ? I surely do. And it ALWAYS takes forever 🙂

UPDATE:

It seems to have arrived at Fauske. Wh00h00 – this means, it should arrive tomorrow.

• • •
 

Jævla molbo land vi lever i !!!

Filed under: Rants_no — Thalamus @ 15:18

Idag var jeg på apoteket for å kjøpe asperin. En helt normal smertestillende medisin som inneholder asetylsalisylsyre som hovedingrediens istedenfor paraset. Grunnen til at jeg vil ha nettopp denne medisinen er at den rett og slett fungerer best for meg.

Så, glad var jeg over at jeg visste hvor i byen jeg kunne få kjøpt denne. Ett apotek tok denne nemlig inn. Men, idag når jeg kom – så kunne de fortelle at de ikke hadde denne lengre, men, at jeg kunne få bestille dette opp. Ja, ok tenkte jeg. Da bestiller jeg like greit ett lite arsenal. Det er jo tross alt det eneste sted jeg får tak i disse alikevel. Så, jeg ba om at de kjøpte inn 100 eller noe rundt den mengden. Apotekeren ble hvit i ansiktet og sa at jeg måtte vente – hun skulle spørre noen andre om det. Så, plutselig dukket det opp en person som kunne fortelle meg at 100 var langt over det de kunne selge meg.

Jeg forklarte da at – hvor dumt var det vel ikke at jeg måtte dra til akkurat dette apoteket hver gang jeg begynte å bli fri for hodepine tabeletter, så få disse bestilt og så vente på en eneste pakke skulle komme. Jeg forklarte da at for meg var det ikke noe problem om jeg fikk kjøpt en pakke med 24 om gangen, bare de kunne bestille opp “100” og ha dette liggende for meg til neste gang jeg spurte om disse. Tom. dette kunne de ikke gjøre for meg, nei, de måtte bestille opp en pakke om gangen.

Hvor er logikken i dette ? Jeg sa, om jeg ville dope meg – så kunne jeg veldig enkelt kjøpe en stor mengde av eks. parasetamol baserte medisiner. Noe, de mente jeg fikk problemer med iom at de bare solgte pakker av den på 24. Jeg prøvde da å si til dem at de var temmelig naive visst de trodde at deres lille apotek var det eneste i byen hvor jeg kunne skaffe dette produktet. Om jeg ville skulle jeg enkelt klare å skaffe hundrevis av tabeletter i løpet av en kort time om jeg bare så ønsket. Igjen tror jeg de så på meg som en narkoman eller noe i den retningen. Hahaha.

Selve diskusjonen tok vel kanskje totalt 5-6 minutter. Mens dette pågikk var det en annen kunde som kom og spurte etter asperin. Meget morsomt synes nå jeg da. Så, jeg nevnte det i forbi farten. Men, denne kunden nøyet seg med å kjøpe en pakke dispril (hovedingredienes er asetylsalisylsyre) og en pakke paraset. Apotekrene påsto at dette var veldig sjeldent. Tja, mulig det. Men, at det er så sjeldent at de ikke hadde fått solgt noen asperin fra tid til annen har jeg veldig lite tro på.

Vel, enden på visa er at jeg alikevel bestilte en pakke asperin, ett produkt de tok inn på jevnlig basis tidligere. Når jeg får denne pakken, kommer jeg bare på jævelskap til å bestille ny med en eneste gang – og venter med stor spenning på reaksjonen.

• • •
 

5 February, 2007

Resyncing a failed linux soft mirrored disk.

Filed under: ComputerStuff_en — Thalamus @ 10:22

Came to work today, and I soon noticed that one of the fuses where gone.
Fixed it and booted up the servers that where involved.
Not all machines I maintain are state of the art, forcing me to run simple raid setups.
On boot, I saw these messages …

kernel: hde: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
kernel: hde: dma_intr: error=0x40 { UncorrectableError }, LBAsect=93020360, sector=76168112
kernel: end_request: I/O error, dev 21:06 (hde), sector 76168112
kernel: raid1: Disk failure on hde6, disabling device.
kernel: Operation continuing on 1 devices
kernel: raid1: stopping mirror resync.
kernel: raid1: hde6: rescheduling block 76168112
kernel: md: updating md3 RAID superblock on device
kernel: md3: no spare disk to reconstruct array! -- continuing in degraded mode
kernel: raid1: hdg6: redirecting sector 76168112 to another mirror
kernel: md: syncing RAID array md0

Ups …. I quickly did a ‘cat /proc/mdstat’ and surely enough

Personalities : [raid1] 
read_ahead 1024 sectors
md3 : active raid1 hde6[2] hdg6[1]
   69697856 blocks [2/1] [_U]
 
md1 : active raid1 hde3[0] hdg3[1]
   3068288 blocks [2/1] [UU]
 
md0 : active raid1 hde2[0] hdg2[1]
   4096448 blocks [2/2] [UU]
 
md2 : active raid1 hde1[0] hdg1[1]
   208704 blocks [2/2] [UU]

As you may see, its one partion on one physical disk. I simply ran these two commands

mdadm /dev/md3 --fail /dev/hde6 --remove /dev/hde6
mdadm /dev/md3 --add /dev/hde6

These commands, takes away there “broken (out of sync)”, disk partition, and attaches it again – forcing the soft raid to try to resync itself.

I kept an eye on the resync process by simply once again running the command ‘cat /proc/mdstat’. And sure enough, it told me it had begun to resync.

Personalities : [raid1] 
read_ahead 1024 sectors
md3 : active raid1 hde6[2] hdg6[1]
   69697856 blocks [2/1] [_U]
   [==>..................] recovery = 10.9% (15218936/139395712) finish=174.4min speed=11859K/sec
• • •