The every day things from Thalamus' life.

Thalamus' Blog

23 November, 2009

Different time formats in bash

Filed under: ComputerStuff_en — Thalamus @ 15:35

A colleague of mine asked me about how to find time differences between two dates. Since I could not give him an answer, and the question was quite interesting – i decieded to post my google search result here.

 1. #!/bin/bash
 2.  
 3. date2stamp () {
 4.   date --utc --date "$1" +%s
 5. }
 6.  
 7. stamp2date (){
 8.   date --utc --date "1970-01-01 $1 sec" "+%Y-%m-%d %T"
 9. }
 10.  
 11. dateDiff (){
 12.   case $1 in
 13.     -s)  sec=1;   shift;;
 14.     -m)  sec=60;   shift;;
 15.     -h)  sec=3600;  shift;;
 16.     -d)  sec=86400; shift;;
 17.     *)  sec=86400;;
 18.   esac
 19.   dte1=$(date2stamp $1)
 20.   dte2=$(date2stamp $2)
 21.   diffSec=$((dte2-dte1))
 22.   if ((diffSec < 0)); then abs=-1; else abs=1; fi
 23.   echo $((diffSec/sec*abs))
 24. }
 25.  
 26. # USAGE # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 
 27.  
 28. # convert a date into a UNIX timestamp
 29.   stamp=$(date2stamp "2006-10-01 15:00")
 30.   echo $stamp
 31.  
 32. # from timestamp to date
 33.   stamp2date $stamp
 34.  
 35. # calculate the number of days between 2 dates
 36.   # -s in sec. | -m in min. | -h in hours | -d in days (default)
 37.   dateDiff -s "2006-10-01" "2006-10-32"
 38.   dateDiff -m "2006-10-01" "2006-10-32"
 39.   dateDiff -h "2006-10-01" "2006-10-32"
 40.   dateDiff -d "2006-10-01" "2006-10-32"
 41.   dateDiff "2006-10-01" "2006-10-32"
 42.  
 43. # number of seconds between two times
 44.   dateDiff -s "17:55" "23:15:07"
 45.   dateDiff -m "17:55" "23:15:07"
 46.   dateDiff -h "17:55" "23:15:07"
 47.  
 48. # number of minutes from now until the end of the year
 49.   dateDiff -m "now" "2006-12-31 24:00:00 CEST"
 50.  
 51. # Other standard goodies from GNU date not too well documented in the man pages
 52.   # assign a value to the variable dte for the examples below
 53.   dte="2006-10-01 06:55:55"
 54.   echo $dte
 55.  
 56.   # add 2 days, one hour and 5 sec to any date
 57.   date --date "$dte 2 days 1 hour 5 sec"
 58.  
 59.   # substract from any date
 60.   date --date "$dte 3 days 5 hours 10 sec ago"
 61.   date --date "$dte -3 days -5 hours -10 sec"
 62.  
 63.   # or any mix of +/-. What will be the date in 3 months less 5 days
 64.   date --date "now +3 months -5 days"
 65.  
 66.   # time conversions into ISO-8601 format (RFC-3339 internet recommended format)
 67.   date --date "sun oct 1 5:45:02PM" +%FT%T%z
 68.   date --iso-8601=seconds --date "sun oct 1 5:45:02PM"
 69.   date --iso-8601=minutes
 70.  
 71.   # time conversions into RFC-822 format
 72.   date --rfc-822 --date "sun oct 1 5:45:02PM"
• • •
 

20 November, 2009

Skal vi danse ?

Filed under: Dagbok_no,Rants_no — Thalamus @ 23:35

ÅÅÅÅÅ hærregud ….
Hvordan i hule hælvete skal vi plages med kjendiser, som ikke kan danse særlig bedre enn hva jeg gjør … i full tilstand og det værste er – det er faktiskt ett populært TV show i Norge. Nei, kjære gnomer i det høye nord. Det må være ett alt for dårlig TV tilbud når det faktiskt er intervju runder med ett av semi-finale parene bestående av to talentløse dansere får såpass stor oppmerksomhet i beste sendetid på en fredag. Irritert ? Ja, gi deg fan på at jeg er. Jeg er lut lei av kjendiser som har TV programmer som omhandler andre kjendiser som ikke har talent av noe slag. Det er liksom slik at om du først er blitt kjent for noe – vel, så er det ingen grense for hvor du trekkes inn i media. Talent eller ei ….

• • •
 

18 November, 2009

Starting new project – svn

Filed under: ComputerStuff_en — Thalamus @ 08:48

Just writing this as a reminder to myself. It is so seldom that I do make a project from the start, that I always need to seek google for this info. Now, I’m making myself a note on what I did this last time.

On the server I ran.

svnadmin create /home/subversion/*projectname*
chown -R apache:apache /home/subversion/*projectname*

Since I run ‘websvn’ I updated the /path/to/websvn/config.php – where I added

'$config->addRepository('cgi-bin', 'file:///home/subversion/*projectname*/');'

Then I added the directory with the new project files with

'svn import *project* http://thalamus.no-ip.com/repos/*project* -m "First Import"

Then – everything is ready for checking out a clean and new project.

• • •
 

14 November, 2009

Modern Warefare 2 – revisited …

Filed under: Dagbok_no — Thalamus @ 11:41

Så, etter masse trøbbel med PS3 og PSN ser det endelig ut til at det er mulig å spille sammen med vennene slik det var tiltenkt. Det blir vel endel timer foran skjermen ikveld … lørdag. I går hadde jeg også den sjansen, hadde det ikke vært for at det da ble en TV kveld med tilhørende øl. Det er ingenting som er så irriterende som å bli drept — og man tror man skal være på topp 🙂

Gleder meg som en unge til å fyre opp PS3’n ikveld.

Var innom mamma på sykehuset igår. Det står bra til med henne – må gjennom litt opplæring, så det tar vel en stund før hun kommer seg ut av sykehuset dessverre.

• • •
 

11 November, 2009

Call of Duty – Modern Warfare 2 (MW2)

Filed under: Dagbok_no — Thalamus @ 17:02

Så, da var endelig dagen der. Modern Warfare 2 lå i postkassen igår til min store glede. Men, oppfyller spillet alle de forhåpningene jeg hadde forventet meg ? Både ja og nei. Det eneste jeg vel kanskje må si jeg ikke er så glad for er at selve kartene legger opp til mye sniking rundt hjørner og slikt istedenfor de mere åpne kartene fra forrige versjon. Jeg har nok en spillestil som jeg må justere ganske å mye i forhold til den jeg hittils har kjørt. Så, også – virker det som om det er problemer med at endel spillere har mye bedre forhold enn andre. Om koden er det samme for PS3 som det er for PC … vel, så favoriserer dette amerikanerene og den englske spiller skare masse i forhold til oss nordmenn. Dette da de som hoster bli valgt ut ifra disse landene. Dessverre fungerer ikke inviteringen av venner for øyblikket for oss med PS3/PSN (playstation network) – så, det er ingen mulighet å få spilt mot bare våre egne venner … noe jeg så veldig frem til.

Men, alt i alt. Ser vi bort ifra disse problemene er det bare for meg å legge om spillerstilen … så, vil nok MW2 være noe kommer til å kose meg med i mørketiden som ligger foran oss nå her i det høye nord.

• • •