Statestikk: Hacker forsøk mot SSH daemonen


Det har vært totalt 206533 påloggingsforsøk, fordelt på 178 unike land.
I de siste syv dagene, har det vært 382 tilfeller.
Værstingen hittil var fra United Kingdom med 4600 forsøk fra en og samme ip addresse !
Flest brudd pr. land er for øyeblikket China , med 42328 forsøk, fordelt på 2957 hackere , hvor den som prøvde seg flest ganger gav opp etter 1850 forsøk.


Etter den 26. Sept 2007, vil ikke dataene inneholde korrekt informasjon over hvor mange forsøk hver hacker prøver seg med. Etter denne dato blokkerer jeg nå ute automatiskt fra en egenprodusert daemon. Jeg ble lei av tikkingen fra harddisken. Har alikevel denne siden oppe da den fremdeles gir litt interessant informasjon.

Resatte alle data til 1. okt 2007

In late autumn 2015, I decided to drop all web traffic from china, so, the other countries should be able to creep slowly up to their ... I'm sure - governmental approved/sponsored attempt to break-in everywhere.

Grafisk presentasjon